Звернення голови СТ "Зелений луг" В.І.Мартинюк
16/04/21 / автор —
Раді СО "Трудовик"
Голови Правління СТ "Зелений луг"В.І.Мартинюк

Звернення.

На моє переконання настав час внести відповідні зміни в Статут СО "Трудовик" які б сприяли вдосконаленню системи статутних відносин між Членами СО "Трудовик" та Радою СО "Трудовик" між Членами СО "Трудовик" та Ревізійною комісією,  між Радою СО "Трудовик" та Ревізійною комісією.
 На протязі багатьох звітних, звітно-виборчих конференціях СО "Трудовик" допускались порушення та недоліки їх підготовки та проведення.

Серед них:
1. Участь у конференціях окремих садівничих товариств,  які мають невідповідність статусу юридичної особи в зв зку з відсутністю в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості запису  про проведення державної реєстрації юридичної особи та про керівника юридичної особи, що суперечить Статуту СО "Трудовик" а саме п.1.5. де зазначено що Членами «Об єднання» є садові товариства, які є юридичними особами.
2.  Чітко не регламентована Статутом підготовча робота Ради СО "Трудовик"  щодо звітно-виборчої конференції.
Рада не зобов язувала а садівничі товариства заздалегідь не надавали протоколи своїх зборів з висуванцями-кандидатами на Голову Ради СО "Трудовик", в склад членів Ради, в склад членів Ревізійної комісії.
 Все це додавало певні складності в проведенні конференцій, а ще й питань: чому стало  можливим голосування за кандидатів якщо  протоколами зборів садівничих товариств висуванці в кандидати не підтверджувались.
3. Згідно п. Статуту:
11.4. Конференція повноважних представників членів «Об єднання»
- затверджує Статут «Об єднання», Положення про Раду «Об єднання», та інші нормативні документи.
16.2. Ревізійна комісія в своїй діяльності керується цим Статутом і
Положенням про Ревізійну комісію та підзвітна Конференції повноважних представників.

Насправді положень в СО "Трудовик" про Раду та Ревізійну комісію не існує.

Ревізійна комісія лише перед конференцією готує висновки за результатами перевірок річного звіту та балансу. Але вона не забезпечує функції постійного(щомісячного) контролю за станом виконання кошторису в частині надходжень та витрат, контролю за складання проектів договорів та їх виконання.

Пропоную:
1. Аби запобігти можливих зловживань з боку окремих відповідальних працівників, сумнівів щодо корумпованості членів Ревізійної комісії та реального залучення до своєї роботи фахівців – експертів, які не займають штатних посад в Об єднанні(передбачено Статутом) необхідно передбачити відповідні контрольні функції Ревізійної комісії та змінити назву на Контрольно-ревізійну комісію.
2.  Створити громадську Наглядову Раду.

3.  Запровадити  порядок за яким більшість членів Контрольно-ревізійної комісії та громадської Наглядової Ради забезпечується виборцями(прихильниками) претендента на посаду Голови Ради який набрав меншу частину голосів.

4. Доповнити Статут СО “Трудовик” пунктом яким би Рада  зобов язувала  садівничі товариства заздалегідь надавали протоколи своїх зборів з висуванцями-кандидатами на Голову Ради СО "Трудовик", в склад членів Ради, в склад членів Ревізійної комісії.

Впевнений, що внесення зазначених змін в Статут СО "Трудовик" буде сприяти налагодженню довіри між СТ СО "Трудовик", довіри до Ради, та надасть можливість здійснювати господарську діяльність без аудиту та судових справ.  

Також вважаю що розгляд та обговорення про проведення чергових(позачергових) виборів доцільні лише після внесення відповідних змін до Статуту СО "Трудовик".

З повагою.
Голова Правління СТ "Зелений луг" В.І.Мартинюк
01.04.21.


««« К списку новостей