ПРОТОКОЛ звітно-виборчої ХХХIX конференції СО «Трудовик»
21/09/17 / автор —
protokol_konferencii_2017.pdf

ПРОТОКОЛ

звітно-виборчої ХХХIX конференції

садівничого об’єднання

 «Трудовик»

 

с. Рожни                                                                                                    15.07.2017 р.

 

Всього членів СО «Трудовик» - 57 садівничих товариств, які представляють    2788 членів садових товариств .

Присутні – 41 садівниче товариство ( 2151 )

Кількість присутніх достатня для прийняття легітимних рішень. Конференція є правомочна.

Слухали : голову  СО «Трудовик» Киричук .Н.М., яка повідомила, що для ведення конференції необхідно обрати президіум конференції. Запропоновано   обрати президію у складі : Голова президії -  Дроздов І.В.- (СТ Зоря), члени президії : Серенко В.В. (СТ «Меліоратор»), Кучвальський Я.В. (СТ «Здоров’я»), Циганенко О.М. (СТ «Нива»)- секретар Старжинська Н. (СТ «Колос») Кічко С.В. (СТ «Промінь»).

Виступили : Касюк Н.М.,  Онежко М.П.

Вирішили : обрати президію у складі : Голова президії -  Дроздов І.В.- (СТ Зоря), члени президії : Серенко В.В. (СТ «Меліоратор»), Кучвальський Я.В. (СТ «Здоров’я»), Старжинська Н. (СТ «Колос») Кічко С.В. (СТ «Промінь»), Циганенко О.М. (СТ «Нива»)- секретар.

Голосували :

«ЗА»  -  38 (1944)

«ПРОТИ» - 3 (207)

 

Слухали : голову президії Дроздова І.В., який повідомив про необхідність обрання лічильної комісії. Після обговорення кандидатур запропоновано обрати лічильну комісію у складі : Бурда Г.М. (СТ Меліоратор), Федоров В.І., Касюк Н.М. (СТ Десна), Юрченко М.С. (СТ Металург).

Виступили : Фущич Б.В., Кохан С.Г.

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі : Бурда Г.М. (СТ Меліоратор), Федоров В.І., Касюк Н.М. (СТ Десна), Юрченко М.С. (СТ Металург)

Голосували :

«ЗА»  - 27 (1478)

«ПРОТИ»  - 1 (50)

 

Слухали : Дроздова І.В., який оголосив запропонований порядок денний конференції :  Звіт голови Ради СО «Трудовик» Киричук Н.М. за період 2014-2017 р.р.Звіт ревізійної комісії за 2016 рік . Вибори голови Ради СО «Трудовик». Вибори Ради СО «Трудовик». Вибори ревізійної комісії. Затвердження кошторису на 2017 рік. Затвердження рішення Конференції.

Виступили: Гурін Г., Ніколін Л.М., Мартинюк В.І., Кічко С.В. Запропоновано включити до порядку денного питання про проведення  аудиторської перевірки за 2017рік.

Вирішили : затвердити порядок денний конференції :

  1. Звіт голови Ради СО «Трудовик» Киричук Н.М. за період 2014-2017 р.р.
  2. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік .
  3. Вибори голови Ради СО «Трудовик»
  4. Вибори Ради СО «Трудовик»
  5. Вибори ревізійної комісії.
  6. Затвердження кошторису на 2017 рік.
  7. Затвердження рішення Конференції.
  8. Про проведення аудиторської перевірки за 2017рік.

 Голосували :

«ЗА»  - 29 (1516)

«ПРОТИ» - 1  (66)

 

1. По першому питанню – звіт голови Ради СО «Трудовик» -Киричук Н.М. за період 2014-2017 р.

Слухали: звіт голови Ради СО «Трудовик» -Киричук Н.М (звіт додається)

Виступили : Юрченко М.С. (СТ Металург), ) Сімоненко І.В. (СТ Десна- 1), Ахматова Н.Г. (СТ Топливний), Яковлева М.Г.  (СТ Чайка), Фай О.О. (СТ Колос), Приходько (СТ Деснянка 1), Коваленко Н.Р. (СТ Десна), Глущенко А. (СТ Портовик), Руденко В. (СТ Дружне), Бесараб В.М.  (СТ Джерело).  Карпенко В.О. (СТ Росинка) та Мельник Н.С. (СТ Нива), Гурін Г.(СТ « Портовик»).

Карпенко В.О.(СТ Росинка ) Запропонував визнати задовільною роботу Ради СО «Трудовик».  

Вирішили: визнати задовільною роботу Ради СО «Трудовик».  

Голосували :

«ЗА» -  22  (1176)

«ПРОТИ» - 3 (136)

 

 

2. По другому питанню  - звіт ревізійної комісії.

Слухали: Яковлеву М.Г. , яка  оголосила  звіт ревізійної комісії  (звіт додається).

Виступали :  Кічко С.В.,Мартинюк В.І., Ніколін Л.М.

Дроздов І.В. запропонував затвердити звіт ревізійної комісії.

Вирішили : затвердити звіт ревізійної комісії.

Голосували :

«ЗА»  -  25 (1306)

«ПРОТИ»- немає

 

 

3. По третьому питанню - вибори Голови Ради СО «Трудовик».

Слухали: Дроздова І.В., який  повідомив, що Рада СО «Трудовик»  рекомендувала   кандидатуру на посаду голови Ради СО «Трудовик» – Киричук Н.М.

 

Вирішили : обрати Головою Ради СО «Трудовик» Киричук Ніну Миколаївну.

Голосували :

«ЗА»  - 24 (1212)

«ПРОТИ» - немає

«Утримались» - 1 (100)

 

 

4. По четвертому питанню - вибори Ради СО «Трудовик»

Слухали : Киричук Н.М., яка  повідомила про необхідність обрання членів Ради СО «Трудовик». Після обговорення кандидатур запропоновано обрати в Раду : Ночовного О.О., Ніколіна Л.Н., Дроздова І.В., Серенко В.В., ЯковлевуМ.Г., Гуртенко Г.О., Безсмертного О.В., Пріму В.Ф., Федорова В.І, Кучвальського Я.В., Гуржій О.С. , Грищенко О.С..

Виступили: Кохан С.Г., Ніколін Л.М., Руденко В.

Вирішили: обрати  Раду  СО «Трудовик» у складі : голова ради та члени Ради: Ночовного О.О., Ніколіна Л.Н., Дроздова  І.В., Серенко В.В., Яковлеву М.Г., Гуртенко Г.О., Безсмертного О.В., Пріму В.Ф., Федорова В.І, Кучвальського Я.В., Гуржій О.С. , Грищенко О.С..

Голосували :

«ЗА»  - 24 (1212)

«ПРОТИ» - 1 (100)

 

 

5. По п’ятому питанню - вибори ревізійної комісії.

Слухали : Яковлеву  М.Г. , яка запропонувала обрати  ревізійну комісію у складі

Циганенко  О.М., Свята М.І ,  Дідковська  І.І. 

Вирішили: обрати ревізійну комісію у складі Циганенко О.М. , Свята М.І., Дідковська  І.І. (члени). 

Голосували :

«ЗА» -  25 (1312)

«ПРОТИ»  - немає

 

 

6. По шостому питанню - затвердження кошторису на 2017 рік.

Слухали : Дроздова І.В.,  який запропонував прийняти  проект кошторису СО «Трудовик» на 2017 рік.

Виступили : Прудова Л.І.

Вирішили: затвердити кошторис СО «Трудовик» на 2017 рік.

Голосували :

«ЗА»  - 25 (1312)

«ПРОТИ» - немає

 

 

 

 7. По сьомому питанню - затвердження рішення ХХХIX конференції СО Трудовик» 

Слухали:  Ночовний О.О, який запропонував  затвердити на конференції  прийняті рішення з питань  діяльності СО «Трудовик». 

Виступили : , Серенко В.В.Федоров В.В.

Вирішили: затвердити прийняті на конференції рішення з питань діяльності СО «Трудовик» ( рішення додається).

Голосували :

«ЗА»  - 25 (1312)

«ПРОТИ» - немає

 

 

8. По восьмому питанню - про проведення аудиторської перевірки за 2017рік

Слухали:   Мартинюка В.І. , Яковлева М. Г., які  повідомили про порядок проведення аудиту, та загальні  умови його проведення.

Виступили: Ночовний О.О.,Мартинюк В.І., Фущич Б.В.

Вирішили: провести аудиторську перевірку за 2017 рік.

Голосували :

«ЗА»  - 22  (1189)

«ПРОТИ» -  1  (123)

 

 

 

Голова Президії Конференції                                              Дроздов  І.В.

 

 

Секретар                                                                     Циганенко  О.М.

««« К списку документов