03/05/22 / автор — Рада СО «Трудовик»

—  розмістити повідомлення про перенесення проведення Конференції на офіційному сайті СО «Трудовик» та на інформаційних стендах;

— надати садівничим товариствам письмове повідомлення про час проведення позачергової Конференції та мандати для голосування (отримати особисто в адміністрації або надіслати поштою);

— садівничим товариствам повернути мандати з результатами голосування реєстраційній комісії до 04.06.2022 до 14:00 год.;

—  реєстраційній комісії після закінчення прийому мандатів від садівничих товариств підрахувати результати голосування щодо обрання Голови та Секретаря Конференції, членів лічильної комісії;

— обрані Голова та Секретар, лічильна комісія 05.06.2022 о 10:00год. розпочинають роботу з підведення підсумків результатів голосування за проект Статуту, оформлення рішення Конференції.««« К списку новостей