Рішенням Ради від 31.07.2022 року призначено проведення звітно-виборної 48-ї Конференції повноважних представників членів Об’єднання на 1 жовтня 2022 року.
08/08/22 / автор —

Рішенням Ради від 31.07.2022 року призначено проведення звітно-виборної 48-ї Конференції повноважних представників членів Об’єднання на 1 жовтня 2022 року.

Усім садівничим товариствам в термін до 20 серпня 2022 року надати свої пропозиції щодо порядку денного та кандидатур на виборні посади:

●  Наглядова Рада,

●  Рада,

●  Голова Ради

пропоновані особи повинні відповідати вимогам п.11.6 та п.13.4 Статуту СО «Трудовик», а також подати передбачені Статутом документи на розгляд Ради (автобіографію з зазначенням освіти, професійної діяльності, програма своєї діяльності та копії документів які засвідчують відсутність заборгованості перед Садівничим об’єднанням «Трудовик»). Подані з порушенням вимог Статуту СО «Трудовик» кандидатури не будуть включені до бюлетеню голосування;

 

також подати кандидатури:

 

●   Голова Конференції,

●   Секретар Конференції,

●   Лічильна комісія.

В адміністрацію СО «Трудовик», email: so_trudovik@ukr.net,

Viber (050) 864 5815

 

Подається один кандидат від СТ «__________________________________»

в члени

Наглядової Ради

1.____________________________________________________________

або в члени

Ради

1.___________________________________________________________

або на

Голову Ради

1.___________________________________________________________

 

Та цей же самий кандидат подається на

Голову Конференції

1.____________________________________________________________

або на

Секретаря Конференції

1.___________________________________________________________

або в члени

Лічильної комісії

1.___________________________________________________________

 

«___»___________2022р.  Голова СТ _______________________________

««« К списку новостей